نام كاربر
كلمه عبور  
 
 
1399/03/06 تاريخ:
1.0.0 نسخه:
 
     
این سامانه جهت ثبت اطلاعات و مشخصات املاک واحد های دانشگاه آزاد اسلامی شامل کلیه زمین ها و ساختمان ها همرا با ثبت جزئیات کاربری هریک از اجزا زمین ها ویا ساختمان ها و دریافت گزارش های مربوطه برحسب نیاز های متفاوت کاربران سامانه به سفارش معاونت عمران دانشگاه آزاد اسلامی تهیه شده است.

تهيه شده در اداره کل املاک و مستغلات-معاونت عمرانی دانشگاه آزاد
تلفن پشتيباني سيستم : 09124262867